Edasiviiv mõtteviis - 85%
Enesetundmine - 90%
Tunnete haldamine - 95%
Efektiivne tegutsemine - 95%